Anyák napi rövid versek

Az én édesanyám

Az én édesanyám [adsence]   Az én édesanyám Galamblelkű asszony, Életfáján Isten Sok rózsát fakasszon. Sugaras a lelke S a szíve nemesfém Ez drága színarany Az meg szelíd napfény. Megszokott imáját Mikor mondogatja Az égben is értem Jár a gondolatja.…
Tovább olvasom

Áldás

Áldás   Ahány virágszál van Ott künn a határban, Ahány fényes csillag Nyári éjszakában, Oly sok évig éljen Anyám boldogságban. Ahány madár dalol A virágos réten, Ahány jó ember van Széles e világon Édes jó anyámra Annyi áldás szálljon. Vissza…
Tovább olvasom

Anyám

Anyám   Anyám könnye fürösztgetett Ha az élet beszennyezett. Az öröme napsugár volt, Rajta volt az egész égbolt. Az Ő nyelve, anyanyelvem, Az én élő örökségem, Édesanyám én szeretlek, S ma is szívből köszöntelek. Vissza az Anyák napi rövid versekhez

Anyák napjára 3

Anyák napjára 3   Bokrétát kötöttem Jó anyám napjára, Örül a bokrétám Minden egyes szála. S azt mondatja velem Illatos virágom: Legyen áldás az én Édes jó anyámon. Vissza az Anyák napi rövid versekhez

Nem tud úgy szeretni

Nem tud úgy szeretni   Nem tud úgy szeretni a világon senki Mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kívántam megtette egy szóra, Még a csillagot is reám rakta volna. Mikor a faluban iskolába jártam, Rendesebb egy gyerek nemigen volt…
Tovább olvasom

Köszöntő

Köszöntő   Egy kis verset súgott nekem A szerető szívecském, Megtanultam s el is mondom Édesanyák ünnepén. Reggel imám azzal kezdem, Este azzal végzem, Az én édes jó anyámat Áldd meg s tartsd meg Isten. Vissza az Anyák napi rövid…
Tovább olvasom

Az édesanya

Az édesanya   Nincsen a gyermeknek Olyan erős vára, Mint mikor az anyja Őt karjaiba zárja. Nincsen őrzőbb angyal Az édesanyánál, Éberebb csillag sincs Szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás Amennyi sok lenne, Amennyit az anya Meg ne érdemelne. Vissza…
Tovább olvasom

Este

Este   Mielőtt nyugodni mennél Imádkozzál gyermekem. így szól jó anyám szelíden minden este énekem. Imám elvégezve szépen Jó anyám megdicsér, Homlokomra adja csókját És aztán nyugodni tér. De én nem, én kezeim még Jobban összekulcsolom, S hálás szívvel jó…
Tovább olvasom

Szófogadás

Szófogadás   Figyeljél mindenkor Szülőid szavára, Apádnak, anyádnak A jó tanácsára. A szófogadatlan Egyszer majd megbánja: Miért nem hallgatott Szülői szavára. Anyai szív Van-e olyan drágaköve a világnak Amilyen a szíve az édesanyának? Ér-e annyit annak hideg ragyogása Mint az…
Tovább olvasom

Édesanyám

Édesanyám   Sebesen száll a felhő az égen Nem láttalak édesanyám régen. Ha én szállni mint a felhő tudnék, Édesanyám csak tehozzád szállnék. Tavasz lesz már, a hó kezd elmenni, Be szeretnék kék ibolya lenni. Kivirítnék az anyám kertjében, Hadd…
Tovább olvasom