Anyák napi bibliai idézetek

Anyák napi bibliai idézetek

Tiszteld atyádat és anyádat,

hogy hosszú ideig élj azon a földön,

a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

(Kivonulás könyve 20,12*)

Anyák napi bibliai idézetek: az anyák szerepének fontossága a Bibliában

Ha valaki nem is forgatja gyakorta a Bibliát, talán azért ismeri a tízparancsolatot. Ennek a negyedik pontja már meg is említi az édesanyákat, és arra int bennünket: tiszteljük őket.

De ezen túl is, a keresztény értékek egyik nagyon fontos eleme, hogy édesanyánkkal való kapcsolatunk az egyik legfontosabb az életben. Az anyaság képességét is Istennek köszönhetjük, és ez egy olyan áldás, melyben kizárólag a hölgyek részesülhetnek. Ez pedig egyúttal nem más, mint a teremtés képessége, vagyis egy különleges, isteni áldás. Mindemellett persze, jól tudjuk, egyúttal rengeteg szenvedéssel, lemondással és áldozattal is jár együtt. Mégis, érheti-e vajon nagyobb boldogság egy nőt, mint hogy saját testéből ad új életet?

Te vagy a legáldottabb minden asszony között,

és áldott a gyermek, akit világra hozol majd!

(Lukács evangéliuma 1,42*)

Anyák napi bibliai idézetek
Anyák napi bibliai idézetek

Anyák napi bibliai idézetek: a legszentebb anya, Jézus anyja

Az egyik legismertebb bibliai alak ugyancsak egy édesanya: nem más, mint Jézus Krisztus, a megváltó anyja, Mária. Az egyház és minden hívő rendkívül nagy becsben tartja őt.

Az imák közül is a leginkább ismertek egyike az Üdvözlégy, más néven az Angyali üdvözlet (latinul: Ave Maria). Ennek alapja az az újszövetségi történet, amikor is Gábriel arkangyal meglátogatja Máriát, és közli vele a jó hírt: Jézus fogantatását. Az ima második része pedig Erzsébet üdvözlő szavait adja át, mikor a Szűzanya meglátogatja őt.

Mária szinte magának az Egyháznak az előképe, és szívesen meghallgat minden szívből jövő, hozzá intézett imát. Egyforma szeretettel és türelemmel figyel minden neki szentelt kérésre, és ez talán nem más, mint maga az univerzális anyai szeretet.

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

a szeretet nem féltékeny,

nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,

nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel. „

(1 Kor 13*)

Anyák napi bibliai idézetek
Anyák napi bibliai idézetek

Anyák napi bibliai idézetek: az anyai szeretet értéke

Az anyai szeretetnél ugyanis nincsen tökéletesebb, tisztább, önzetlenebb érzés.

A keresztény tanítások szerint a szeretetnek van egy megtestesítője: Jézus, a Megváltó. Ez magának az Istennek a szeretetét jelképezi, ami nem más, a teremtményei, mi emberek iránti szeretete.

De mi más is hasonlíthatna hozzá jobban, mint az édesanya gyermeke iránt érzett szeretete?

S a szeretet nem szűnik meg soha.

(1 Kor 13*)

Anyák napi bibliai idézetek
Anyák napi bibliai idézetek

* Utolsó megtekintés: 2020-03-16.

Anyák napja blog

Anyák napi versek, köszöntők

Anyáknapi rövid versek

Anyák napi versek nagymamáknak

Anyák napjára SMS- ek

Anyák napi képek

Anyák napos kifestők, színezők