Mit jelképez anyák napján az anya szimbóluma?

Kreatív meglepetések Anyák napjára

Mit jelképez anyák napján az anya szimbóluma?

…a termékenységet – árulhatnánk el rögvest a rövid választ a címben megfogalmazott kérdés kapcsán. De talán ez a téma: mit is jelent számunkra az anya, anyaság – ennél egy kissé részletesebb kifejtést is megérhet. Anya szimbóluma, melyek lehetnek ezek?
Mit is ünneplünk valójában anyák napján az anyákban?

Az anyában minden egyes ember – sőt, bármilyen más élőlény is – általános értelemben véve tulajdonképpen az élet továbbadásának jelképét: anyaságot láthatja.

Már az ősi időkben is nagy szerepe volt ennek az anyaságnak. Az egyik főistenként tisztelt alak, a Nagy Istenanya szinte minden ókori kultúrának főalakja volt. Eme Magna Mater az, akiből mindenfajta élet eredeztethető: a Mindenség és az istenek szülőanyja is egyszerre.

Anyaisten, istenanya egy kicsit tágabb értelemben

Valójában az ősi istenanya nem kizárólag az emberiség születésének és létezésének forrása, hanem annak fennmaradása is az ő kezében van.

A földanya teszi ugyanis lehetővé, hogy legyen elegendő táplálék is a természetben, ami nélkül nem létezhetnénk; valamint utódaink létrejöttét is. A föld adta táplálék ugyanis akkor lehet elegendő, ha kellően termékeny a talaj, melyben megfoganhat.

Nem véletlen tehát, hogy minden korban rendkívül nagy tisztelet övezte ezt az ősanyát, az égi-földi termékenység megszemélyesítőjét. Minden évben bőséges áldozatokkal igyekeztek kiérdemelni kegyelmét és nagylelkűségét.

Tulajdonképpen ezekből az évenkénti földanyaünnepekből eredeztethető a mai, minden évben, minden országban elterjedt anyák napi megemlékezés is.

Boldog anyák napját!
Boldog anyák napját!
Mi mindent szimbolizálhat kultúránkban az anyaság?

Elvont értelemben az anya egyúttal mindenféle általános jó tulajdonság szimbóluma is. Így például az anyakép szimbolizálja többek között:

 • az értelmen túli bölcsességet;
 • a jóságot;
 • az oltalmazást;
 • a növekedés elősegítését;
 • a táplálékadást;
 • a mágikus átváltozást;
 • az újjászületést;

valamint mindenekelőtt a termékenységet is.

Fordítsuk meg a kérdést: mi minden lehet az anyaság szimbóluma?

Az anya alakja mindenekelőtt világszerte az életfában testesül meg. De szinte minden üreges tárgy (bőségszaru, edény, kehely stb.) a termékeny nőiséget, vagyis az anyaságot szimbolizálja.

További, az anyaságot jelképező szimbólumok lehetnek még:

 • használati tárgyak:
  • oszlop,
  • létra,
  • kút,
  • láda,
  • urna,
 • épületek:
  • ház,
  • templom,
 • természeti képződmények:
  • hegy,
  • barlang,
  • virágok,
 • testrészek, melyek az anyasággal függenek össze:
  • mell,
  • vulva,
 • természeti elemek:
  • föld,
  • víz.

Látható tehát, hogy mennyi minden, ami körülvesz minket, emlékeztet bennünket az életet adó anyaságra.

Mindezeket ünnepeljük minden évben egyszer, anyák napján, amikor is egyúttal a hozzánk legközelebb álló lénynek köszönjük meg létezésünket és gondoskodását.

Anyák napja virággal - anya szimbóluma
Anyák napja virággal
Források:

 1. Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Corvina, Budapest, 1996. ford: Havas Lujza, Körber Ágnes.
 2. Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, Budapest, 1990.